Punakawan

De komische personages in de Wayangverhalen. Het zijn Cepot - ook wel Bagong genoemd -  Nala Gareng, Petruk en Semar. Zij zijn de dienaren van de held aan de 'goede' kant. De vijfde Clown is Togog; hij dient een slechte heer. De punakawan zijn de enige personages die geen vaste tekst hebben in een Lakon (Wayangverhaal). Zij reageren op het Publiek en geven (mild) commentaar op het leven van alledag en de politiek. Ze vertellen ook roddels en mopjes.
Punakawan
Illustratie uit: Tussen schemering en dageraad:
achtergronden van de wajang poerwa.
Auteur: J.M. Knaud.
Impressum: Moesson, The Hague (1981).
Stamboeknummer: 70.373.