Lakon

Javaans woord voor Wayangverhaal. Er zijn verschillende lakons: die uit de hindoe-epossen Mahabharata en Ramayana, zuiver Javaanse heldendichten; islamitische geschiedenissen, bijbelverhalen en verhalen over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Verder worden de fabels van het dwerghertje Kantjil gespeeld. De verhalen zijn opgesplitst in een aantal episodes. Lokaal zijn er ook enige hedendaagse elementen aan toegevoegd. Vooral de Javaanse Punakawan (komische personages) - met de Clown Semar als de dikste grappenmaker - zijn niet meer weg te denken uit een lakon. Zij vertellen de nieuwste roddels, mopjes en wetenswaardigheden.
Zie ook Wayang.
Lakon
Illustratie uit: Court arts of Indonesia.
Auteur: Helen Ibbitson Jessup.
Impressum: The Asia Society Galleries, New York (1990).
Stamboeknummer: 73.031.