Contact

Sinds 2001

Informatie   Information

Poppenspe(e)lmuseum   Musée de Marionnettes et de Guignol
Puppentheatermuseum   Puppetry Museum
Otto van der Mieden
Kerkweg 38
8193 KL Vorchten NL
T: +31(0)578 - 63 13 29 / 56 02 39
E: info@poppenspelmuseum.nl
Openingsdagen- en tijden, zie:
PosterXV "Extra nieuws"
   Facebook
  Instagram

Colofon

Webdesign en implementatie: AMI-ICT, Arno Beumer © (Epe), Thomas de Graaf (Emst).
Teksten, redactie en digitalisering
afbeeldingen: Otto van der Mieden ©.
Basisontwerp en vormgeving: Accursius Zegers © en OvdM ©.
Pamfletten, pamfletillustratie: Accursius Zegers ©.
Beeldbewerking: Valentijn van der Mieden.
Logo: Ad Swier © en OvdM © (1984).

Copyright ©

Alle rechten voorbehouden. Niets van het gepubliceerde beeld- en tekstmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Poppenspe(e)lmuseum.