Poten

Zijdoeken op het toneel van waarachter acteurs opkomen en afgaan.
Zie ook Coulissen, Lijsttoneel en Theater.
Poten
Illustratie: Ad Swier, 's-Heerenbroek (1985).