Pivetta

Keelfluitje van twee plaatjes metaal waartussen een trilvliesje zit. Wordt achter in de mond genomen en tegen het verhemelte gedrukt. Als men dan spreekt, krijgt de stem een klank
die wat lijkt op het gepiep van een kuiken. De pivetta wordt vooral door spelers van de volkspoppenkast gebruikt, in Italië voor de stem van Pulcinella.
Zie ook Düvelsfleit, Piepertje, Sifflet-pratique en Swazzle.