Nieuws   News

Pastichetheater
Tips en actuele informatie over onze collectie, presentaties, exposities, uitgaven en activiteiten.
Hints and topical information about our collection, presentations, exhibitions, publications and activities.
Wayang-kulitfiguren: Otto van der Mieden, Jan Klaassen
en Pan & Men Brayut.
Kunstenaar: Ki Ledjar Soebroto ©, Yogyakarta (2010).