Krishna

Reïncarnatie van de hindoegod Vishnu. Heeft een centrale plaats in het Epos Mahabharata, waarvan vele verhalen gespeeld worden in het poppentheater van Zuidoost-Azië. In sommige voorstellingen is Krishna een godenkind dat een mensenleven leidt tussen herders en verliefd wordt op een herderinnetje. In andere voorstellingen is hij volwassen en strijdt hij tegen demonen. Hij is ook de bemiddelaar tussen de strijdende partijen in de Mahabharata: de Pandawa's en de Korawa's.
Zie ook Wayang.
Krishna
Illustratie uit: Het Javaansche tooneel: dl. 1: Wajang poerwa.
Auteur: J. Kats.
Impressum: Commissie voor de Volkslectuur, Weltevreden (1923).
Stamboeknummer: 70.363.