Juvenile Drama

Benaming voor het papieren theater in Engeland. 'Juvenile' betekent 'jeugdig'; het juvenile drama was namelijk voor kinderen bedoeld. Dat neemt niet weg dat menig volwassene een papieren theater bouwde om er in kleine kring voorstellingen mee te geven.
Zie ook Toy-theatre.
Juvenile_drama
Illustratie uit: Toy theatres of the world