Hacivat

Een van de twee hoofdfiguren in het Turkse schimmenspel. Zijn tegenspeler en vriend is Karagöz. Hacivat uit hoogdravende taal en laat merken dat hij de islamitische klassieken kent. Karagöz neemt hem geregeld op de hak.
Zie ook Doepak nr. 127.
Hacivat
Illustratie uit: Kasper - Karagöz - Karaghiozis:
politisches Theater auf der Puppenbühne.
Impressum: Ararat, Berlin (1985).
Stamboeknummer: 71.484.