Diender

De Agent, een van de vaste personages in het Europese Volkspoppenspel. Hij komt op om de op moord betrapte hoofdpersoon te arresteren. Maar oom Agent is niet de slimste en moet dan ook vaak klappen van zijn arrestant incasseren.
Zie ook Koddebeier.
Diender
Illustratie uit: Punch and Judy.
Impressum: Groot-Brittannië (19-?).
Stamboeknummer: 71.291.